Dlaczego warto stosować Testy Sytuacyjne w rekrutacji?

Testy Oceny Sytuacyjnej to rodzaj oceny psychometrycznej, która mierzy reakcje kandydatów na różne sytuacje w pracy. Uczestnikom testu przedstawia się szereg hipotetycznych scenariuszy w miejscu pracy, a następnie prosi się ich o wskazanie reakcji, które byłyby najbardziej i najmniej efektywne.

 

Czym więc jest SJT? I dlaczego powinieneś używać ich w swojej rekrutacji?

 

Co to jest Test Oceny Sytuacyjnej?

Test Oceny Sytuacyjnej (lub SJT lub ocena behawioralna) jest rodzajem testu psychometrycznego, który mierzy reakcje danej osoby na różne sytuacje w pracy. Te tendencje behawioralne mogą być wykorzystane do przewidywania wyników pracy i podejmowania lepszych decyzji o zatrudnieniu.

Rzeczy, które warto wiedzieć o SJT:

 

- Może być dostosowany do potrzeb konkretnych firm i stanowisk pracy.

- Zazwyczaj stosowany raczej w celach rekrutacyjnych niż rozwojowych.

- Uczestnikom testu przedstawiane są hipotetyczne scenariusze z różnymi możliwymi odpowiedziami. Następnie proszeni są o wskazanie odpowiedzi, która byłaby najbardziej i najmniej efektywna. Zawierają elementy grywalizacji, poprawiając doświadczenie kandydata.

Okulary

Dlaczego warto wykorzystać Test Oceny Sytuacji w rekrutacji?

  • Możesz ocenić postrzeganie sytuacji, krytyczne myślenie, elastyczność, obsługę klienta, podejmowanie decyzji, osąd, komunikację i ustalanie priorytetów.
  • Testy te mają wysoką wiarygodność i przydatność w pracy, dając realistyczny podgląd pracy, co zwiększa retencję pracowników. Są one również odpowiednie dla wszystkich kandydatów, niezależnie od ich wcześniejszego doświadczenia zawodowego.
  • Mogą uwzględniać budowanie marki pracodawcy i ton głosu, a także bezpośrednio odnosić się do kluczowych wartości Twojej organizacji.
  • Potrafią ocenić, czy kandydaci posiadają umiejętności wymagane przez Twoją specyfikację stanowiska oraz bezpośrednio ocenić zachowania związane z danym stanowiskiem.
  • Są one rygorystycznie opracowywane z wykorzystaniem szeregu metod analizy pracy, takich jak wywiady, obserwacje i grupy fokusowe.

 

Jak wykorzystać SJT w Twojej rekrutacji?

Platforma Psycruit zawiera szereg gotowych rozwiązań SJT, które pomogą Ci usprawnić rekrutację kandydatów, w tym:

  • Absolwent / poziom menedżerski i przywództwa koncentruje się off-the-shelf oceny, jak również Rekrutera, Contact Center & Retail (z opieki zdrowotnej w drodze) ...!!!
  • Możemy opracować wysoce elastyczne i w pełni dostosowane SJT, w których scenariusze oparte na pracy mogą być specyficzne dla Twojej firmy, jak również dopasowane do jej kultury i wartości.
  • W wyniku testów powstaje raport profilowy oparty na kompetencjach. Podsumowuje on wyniki, wskazuje mocne strony i obszary do rozwoju, jak również sugeruje pytania na rozmowę kwalifikacyjną.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, odwiedź również akademiadashofera.pl.