Typ osobowości ESFJ wyjaśniony: Kariera, mocne i słabe strony

Kim są ludzie o typie osobowości ESFJ? Jakie są ich cechy szczególne? Takie osoby często wykazują cechy organizacyjne, towarzyskie, czułości i lojalności. Komunikacja zazwyczaj dodaje im zarówno siły, jak i energii, bez niej naprawdę nie mogą się obejść.

Towarzyskość jest główną cechą ludzi o tym typie charakteru. Potrafią zachęcać ludzi do stawania się lepszymi. Nic dziwnego, bliscy ludzie są dla nich zawsze idealni!

ROZKŁAD TYPU OSOBOWOŚCI ESFJ

Typ osobowości ESFJ jest nieodłączny dla nawet 13 procent całej populacji, według psychologa Davida Keirsey'a.

ESFJ - KLUCZOWE CECHY

ESFJ oprócz czerpania przyjemności z pomocy potrzebują również aprobaty. Zawsze mają nadzieję, że ich dobre uczynki zostaną zauważone i docenione. ESFJ potrafią być wrażliwi na potrzeby i uczucia innych, a także reagować i udzielać wszelkiej niezbędnej pomocy. Tacy ludzie naprawdę potrzebują wielkiej miłości do innych ludzi, boleśnie doświadczając wszystkich obelg, obojętności i plugastwa.

System wartości osób o typie natury ESFJ opiera się raczej na zewnętrznych niż wewnętrznych przejawach. Osoby o tym typie osobowości stają się wspaniałomyślnymi dorosłymi posiadającymi wysokie wartości i standardy moralne. Jeśli takie osoby wychowują się w mniej wzbogaconym środowisku, mogą być bardziej podatne na egocentryzm czy różnego rodzaju manipulacje.

Osoby o typie charakteru ESFJ mają silne pragnienie kontrolowania swojego otoczenia. Co pomaga im poczuć się dowódcami świata zewnętrznego? Zarówno organizacja, jak i planowanie.

Takie osoby uważnie obserwują innych, potrafią wspierać i identyfikować to, co najlepsze w ludziach, będąc skupionym na zrozumieniu innych ludzi. Ludzie są przyciągani do ESFJ, ponieważ czują się zrozumiani.

ESFJ może czasami być wycieraczką - to jeden z powszechnych mitów. Tak więc, wydają się pozwalać innym przechodzić przez nich, obawiając się odrzucenia lub dezaprobaty. Nie oznacza to jednak, że są to ludzie słabi.

ESFJ lubią podejmować decyzje w oparciu o swoje osobiste uczucia, emocje i troskę o innych. Nigdy nie będą myśleć o obiektywnych kryteriach, będąc bardziej skłonnymi do oczekiwania więcej o osobistym wpływie decyzji.

ESFJ kierują się swoimi intuicyjnymi uczuciami podczas oceniania i osądzania ludzi. Z tego powodu szybko dzielą się swoimi uczuciami i opiniami, często podejmując pochopne decyzje. Wybór dokonywany jest szybko, więc jest to dość wygodna taktyka. Jednakże, może to czasami prowadzić do zbyt surowych osądów ludzi.

MOCNE STRONY ESFJ

 • Wierność
 • Życzliwość
 • Dobra organizacja
 • Niezawodność
 • Praktyczność
 • Chęć pomagania innym

SŁABE STRONY ESFJ

 • Poszukiwanie aprobaty
 • Potrzebny
 • Bolesne odbieranie krytyki

CO Z NIEKTÓRYMI SŁAWNYMI ESFJS

 • Hugh Jackman
 • Jennifer Lopez
 • Jessica Biel
 • Whitney Houston

RELACJE TWARZĄ W TWARZ

Jako ekstrawertycy, ESFJ lubią zarówno komunikować się, jak i spędzać czas z innymi ludźmi. Są autentycznie zainteresowani dobrym samopoczuciem i dobrym nastrojem innych ludzi, czerpiąc energię z interakcji społecznych. To bardzo wrażliwi i serdeczni ludzie, często przedkładający interesy innych nad swoje własne.

Z reguły czują się niepewnie w niezrozumiałych sytuacjach. We wszystkim tym jest jednak plus - osoby o typie osobowości EFKJ świetnie sprawdzają się na stanowiskach związanych z zarządzaniem ludźmi lub ich nadzorowaniem. Czasami ich nadmierna kontrola może prowadzić do konfliktów, ponieważ niektórzy ludzie nie pochwalają takiego sposobu rządzenia.

Mezczyzna

ŚCIEŻKI KARIERY

Osoby typu ESFJ często odnoszą sukcesy w opiece nad dzieckiem, będąc jednocześnie kochającymi i obfitymi. Dwie sfery, w których ESFJ będą zdecydowanie najlepszymi z najlepszych, stosując swoje cechy pomocy i dążenia do porządku, to kariera w służbach społecznych i opiece zdrowotnej.

ESFJ posiada szereg cech, dzięki którym takie osoby są po prostu idealne do określonych zawodów. Dzięki wrodzonej zdolności do współczucia, troski, niezawodności i lojalności często odnoszą sukcesy w pracy, w tym w zakresie wsparcia i opieki nad chorymi.

INTERAKCJE Z ESFJS

Osoby o typie charakteru ESFJ mogą być tak bezinteresowne, że nawet ignorują własne potrzeby, aby druga osoba czuła się dobrze. Jak stać się dobrym przyjacielem dla takiej osoby? Chwal go, wyrażaj uznanie i dziękuj losowi za spotkanie z nim. Musi być przekonany, że jesteś gotowy odwzajemnić jego dobroć.

UPBRING

Dzieci ESFJ są często bardzo rodzinne i odpowiedzialne. Spędzanie czasu z rodziną jest dla nich radością. Jednak Twoje dziecko potrzebuje również regularnego wsparcia. Okazuj mu zarówno zainteresowanie, jak i entuzjazm, interesuj się jego zainteresowaniami i hobby.

Dzieci te potrzebują również dużo rutyny. Ważne jest, aby ustalić zasady i tradycje, ściśle ich przestrzegając. Kiedy dzieci wiedzą, czego się spodziewać, będą czuły się pewniej.

RELACJE

ESFJ są bardzo oddani osobie, którą wybrali. Nigdy nie interesują ich przypadkowe związki, są skoncentrowani na długoterminowych i pełnych zaufania relacjach. Wspieraj swojego partnera częściej, pokazując jak bardzo go kochasz i doceniasz. Bardzo ważne jest, aby być wrażliwym, okazywać miłość i gesty miłości.

JAKIE SĄ NIEKTÓRE DOBRE ZAWODY DLA ESFJ?

 • Trener fitness
 • Kierownik działu kadr
 • Koordynator imprez
 • Kierownik ds. promocji
 • Doradca
 • Agent nieruchomości
 • Pielęgniarka
 • Nauczyciel szkoły podstawowej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, odwiedź również akademiadashofera.pl.