Typ osobowości INFJ wyjaśniony: Kariera, mocne i słabe strony

Ludzie z typem osobowości INFJ są łagodni, kreatywni i opiekuńczy. Czasami są nazywane "Obrońcą" lub "Idealistą". INFJ są zazwyczaj powściągliwi, są wrażliwi na to, co czują inni.

Lubią rozmawiać o ważnych tematach i sensie życia. INFJ są na ogół idealistami, mającymi wysokie standardy moralne i silną orientację na przyszłość.

JAK POWSZECHNY JEST TYP OSOBOWOŚCI INFJ?

Typ osobowości INFJ jest jednym z najrzadszych - według psychologa Davida Keirsey'a jest on właściwy dla maksymalnie 3 procent całej populacji.

KLUCZOWE CECHY TYPU INFJ

INFJ może być zarówno czuły, jak i delikatny ze względu na ich silne poczucie intuicji i emocjonalnego wglądu. Nie oznacza to jednak, że możesz przejść nad nimi do porządku dziennego. INFJ mają zdolność do zdecydowanego działania, aby uzyskać to czego chcą. Mają głębokie przekonania.

Osoby o tym typie osobowości są w stanie tworzyć silne, znaczące połączenia z innymi ludźmi, będąc z natury zamkniętymi w sobie. Lubią pomagać innym, ale sami czasem potrzebują czasu i przestrzeni na odpoczynek.

INFJ rozumieją świat, zarówno dobry jak i zły, i mają nadzieję uczynić go lepszym. Chociaż ten typ osobowości może charakteryzować się idealizmem, nie oznacza to, że widzą świat przez różowe okulary.

Lubią sprawować kontrolę poprzez planowanie, organizowanie i podejmowanie decyzji tak wcześnie, jak to możliwe. Kiedy przychodzi do podejmowania decyzji, przywiązują większą wagę do problemów osobistych niż do obiektywnych faktów.

Po tym jak INFJ rozwinie intuicję na jakiś temat, mają tendencję do trzymania się jej bardzo wyraźnie, często do tego stopnia, że są na niej skupieni przez cały czas. Z tego powodu są czasami uważani za upartych i nieugiętych.

MOCNE STRONY OSÓB Z INFJ

 • Lubi zastanawiać się nad sensem życia
 • Wrażliwość na potrzeby innych.
 • Bardzo kreatywny
 • Zarezerwowany
 • Idealistyczny
 • Zorientowany na przyszłość
 • Wartościowy w związku

SŁABE STRONY INFJ

 • Może mieć zbyt wysokie oczekiwania
 • Nie lubi konfrontacji
 • Uparty
 • Uparty
 • Czasami trudny do poznania
 • Może mieć zbyt wysokie oczekiwania

NIEKTÓRE SŁAWNE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE:

 • Alanis Morissette
 • Marilyn Manson
 • Mel Gibson
 • Taylor Swift

RELACJE OSOBISTE

INFJ mają talent do nauki języków i z reguły dość dobrze, jasno i żywo wyrażają swoje myśli. Nawet jeśli nie przyjmują otwartych ról przywódczych, INFJ nadal mają pewien wpływ.

Mają jasne życie wewnętrzne, ale często nie mają odwagi dzielić się tym z innymi, z wyjątkiem najbliższych i najbardziej wiarygodnych osób. Chociaż INFJ są zarówno spokojni, jak i wrażliwi, mogą być również dobrymi przywódcami.

Ludzie o tym typie osobowości są często opisywani jako złożeni. INFJ są napędzane przez ich silne wartości i szukają znaczenia we wszystkich obszarach swojego życia, w tym w związkach i pracy. Mogą nie mieć dużego kręgu znajomych, ale ich bliskie przyjaźnie, z reguły, są bardzo bliskie i długie.

INFJ są zainteresowani pomaganiem innym i czynieniem świata lepszym. Z reguły potrafią słuchać i komunikować się z ludźmi, z którymi są emocjonalnie blisko i związani. Będąc w sytuacjach społecznych, INFJ potrzebują czasu dla siebie, aby odpocząć. Mimo, że bardzo zależy im na innych, INFJ są zazwyczaj bardzo zamknięci, chętnie dzielą się swoim "prawdziwym ja" z kilkoma najbliższymi przyjaciółmi.

ŚCIEŻKI KARIERY

Osoby o typie osobowości INFJ mają głębokie przekonania i wartości, szczególnie dobrze radzą sobie z pracą związaną z kreatywnością. INFJ odnoszą sukces w karierze, w której są w stanie to wyrazić. INFJ często najlepiej radzą sobie w karierze, łącząc swoją potrzebę kreatywności z pragnieniem dokonywania znaczących zmian w świecie.

INFJ na ogół osiągają wielkie sukcesy w nauce i w pracy. Czasami mogą być perfekcjonistami i starają się wkładać wiele wysiłku w swoją pracę. Pracownicy uważają, że INFJ są pracowici, pozytywni i łatwo się z nimi dogadać.

Jednak czasami potrzebują odpoczynku. Praca, która wymaga dużo rutyny lub ścisłych zasad może być trudna dla INFJ. NFJ mogą czasami zmagać się z wywieraniem wpływu w rolach kierowniczych. Są w stanie pomóc podwładnym poczuć się zarówno wartościowymi jak i potrzebnymi.

Friends

PRZYJAŹNIE Z OSOBĄ INFJ

INFJ są zazwyczaj dość zamkniętymi typami osobowości, więc mogą być trudne do zrozumienia. Odnoszą się do bliskich, głębokich związków o dużym znaczeniu i mogą łatwo cierpieć, chociaż często ukrywają te uczucia przed innymi. Ludzie z tym typem osobowości czasami czują się źle. Współdziałanie z INFJ oznacza zarówno wsparcie jak i zrozumienie potrzeby "wejścia w siebie" czasami w celu odpoczynku. Możesz być dobrym przyjacielem poświęcając dużo czasu na ocenę ich mocnych stron i zrozumienie punktów widzenia tych ludzi.

UPBRING

INFJ są zazwyczaj bardzo bliscy i związani ze swoimi dziećmi, dobrze zorientowani w uczuciach. Często mają wysokie standardy, oczekując wiele od swoich dzieci. INFJ zachęcają je do realizowania swoich zainteresowań i talentów, aby w pełni realizowały swój indywidualny potencjał. Wychowują życzliwe, troskliwe i współczujące osobowości.

RELACJE

INFJ najlepiej rozwijają się w romantycznych związkach z ludźmi, którzy podzielają ich podstawowe wartości. Mają wrodzoną zdolność do rozumienia uczuć innych ludzi i cieszenia się intymnymi związkami. Jako partner, ważne jest aby zapewnić zarówno wsparcie jak i emocjonalną intymność, której INFJ pragnie. INFJ docenia szczerość, uczciwość i autentyczność u swojego partnera.

NIEKTÓRE DOBRE ZAWODY DLA INFJ:

 • Lekarz rodzinny
 • Naukowiec społeczny
 • Nauczyciel
 • Pisarz
 • Artysta
 • Projektant wnętrz
 • Inżynier informatyk
 • Kierownik działu kadr

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, odwiedź również akademiadashofera.pl.